नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

३,४७७,५१८

( + ० )

जम्मा संक्रमित

६६८,७५१

( + ० )

कूल मृत्यु

९,५८२

( + ० )

निको भएको

६३३,३३२

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

१९१,७७०,०३८

कूल मृत्यु

४,११३,९५५

निको भएको

१७४,६१७,३३२

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७८९६३
(३९.९%)

पुरूष

४२००४४
(६०.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार