नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

५,६९१,६२२

( + १,८८९ )

जम्मा संक्रमित

९७९,०९१

( + ४ )

कूल मृत्यु

११,९५२

( + ० )

निको भएको

९६७,०११

( + ९ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

५२९,२१८,७७६

कूल मृत्यु

६,३०४,३२०

निको भएको

४९९,७५७,४५५

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७८९६३
(३९.९%)

पुरूष

४२००४४
(६०.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार