नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

१,६८१,२९९

( + १०,८४३ )

जम्मा संक्रमित

२२४,०७८

( + १,७९० )

कूल मृत्यु

१,३६१

( + २४ )

निको भएको

२०४,८५८

( + २,७९१ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

५९,६३९,४५५

कूल मृत्यु

१,४०४,४७१

निको भएको

४१,२६६,६४५

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार