नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

३,२१४,७२५

( + ० )

जम्मा संक्रमित

६०८,४७२

( + ० )

कूल मृत्यु

८,४१२

( + ० )

निको भएको

५३१,१०५

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

१७६,७०३,२५८

कूल मृत्यु

३,८१९,००३

निको भएको

१६०,७३४,९६२

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२३०२१३
(३८.९%)

पुरूष

३६१२८१
(६१.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार