नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

४७३,१७९

( + १०,४८१ )

जम्मा संक्रमित

२४,४३२

( + ४८४ )

कूल मृत्यु

९१

( + ८ )

निको भएको

१६,७२८

( + ६४ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

२०,६४२,३५६

कूल मृत्यु

७४८,५४१

निको भएको

१३,५४६,८२८

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार