नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

१,९८२,२४६

( + ७,६८५ )

जम्मा संक्रमित

२६४,७८०

( + २५९ )

कूल मृत्यु

१,९१७

( + ५ )

निको भएको

२५८,४४१

( + ५१३ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

९०,१७३,३०३

कूल मृत्यु

१,९३६,५५४

निको भएको

६४,५७२,६२४

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार