नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

२,१६५,९८५

( + ३,०४९ )

जम्मा संक्रमित

२७४,२१६

( + ७३ )

कूल मृत्यु

२,७७७

( + ३ )

निको भएको

२७०,४७१

( + ६४ )

विश्व

जम्मा संक्रमित

११४,७५३,१३०

कूल मृत्यु

२,५४४,४५२

निको भएको

९०,३०४,८१७

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार