नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

५,७५५,५५८

( + ० )

जम्मा संक्रमित

९७९,६०७

( + ० )

कूल मृत्यु

११,९५२

( + ० )

निको भएको

९६७,४२६

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

५५१,००८,८६३

कूल मृत्यु

६,३५४,३११

निको भएको

५२६,५३६,२८७

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

२७८९६३
(३९.९%)

पुरूष

४२००४४
(६०.१%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार